SBS

Sign 2011 HD | монгол хэлээр
9.4

Sign 2011 HD | монгол хэлээр

Го Да Кюнь бол алдартай шүүх эмнэлэгийн эмчтэй хамтардаг мөрдлөгийн хүслэн болсон анхан шатны мөрдөгч. Хүвь хүнийхээ үндсэн шинж чанарууд нь эсрэг тэсрэг тул эхний ээлжинд тэр 2 мөрдлөгийн арга барилын хувьд эрс тэс байх боловч яваандаа энэхүү хэцүүхэн байдлыг нэг тийш нь болгож шинжлэх ухааны тусламжтайгаар үнэнийг илрүүлэх болно. Учир нь манай хүн төрөлхийн эрч хүчтэй эрэмгий, харин эмч ...
The Heirs 2013 HD монгол хэлээр
9

The Heirs 2013 HD монгол хэлээр

Heirs follows a group of privileged, elite high school students as they are groomed to take over their families' business empires. These wealthy students seem to have everything under control–except their love lives. Kim Tan is heir to the Empire Group sent to study abroad in the U.S. In reality it's a form of exile, as his elder half-brother back ...