Steven Caple Jr.

Creed II 2018 HD | монгол хэлээр
9
Хэл

Creed II 2018 HD | монгол хэлээр

1985 онд Оросын боксчин Иван Драготой хийсэн тулааны үеэр дэмжээнээ Аполло Крид нас барсан. Энэ удаад Роки Аполлогийн хүүг дасгалжуулан, Драгогийн хүүгийн эсрэг аюултай тулаанд орно