Christopher M. Searcey

Rampage 2018 HD | монгол хэлээр
9
Хэл

Rampage 2018 HD | монгол хэлээр

Туршилтын үр дүн бүтэлгүйтэж, санаандгүй байдлаар 3 өөр төрлийн амьтан туршилтанд өртөн хэт том хэмжээтэй болно. Тэднийг Чикаго хотыг бүхэлд нь устгахаас өмнө зогсоох хүндхэн бөгөөд хэцүү даалгаврыг биелүүлэхээр амьтан судлаач болон генетикчдээс бүрдсэн баг ажиллаж эхэлнэ.  
The Taking of Deborah Logan 2014 HD | монгол хэлээр
5.5
Хэл

The Taking of Deborah Logan 2014 HD | монгол хэлээр

What starts as a poignant medical documentary about Deborah Logan's descent into Alzheimer's disease and her daughter's struggles as caregiver degenerates into a maddening portrayal of dementia at its most frightening, as hair-raising events begin to plague the family and crew and an unspeakable malevolence threatens to tear the very fabric of sanity from them all.